Γενική έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής �νωσης 2002 /

Corporate συγγραφέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης.
Μορφή: Κεφάλαιο βιβλίου
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003
Ταξινομικός αριθμός: ΚΕΤ 341.2422 ΓΕΝ
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: xvii, 697 σ. : πιν.; 23 εκ.
ISBN: 9289446870