Εικοστή γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1986

Corporate συγγραφέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης.
Μορφή: Κεφάλαιο βιβλίου
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1987
Ταξινομικός αριθμός: ΚΕΤ 341.2422 ΕΙΚ
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 470 σ. : πιν.; 23 εκ.
ISBN: 9282566722