Εικοστή πρώτη γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1987

Corporate συγγραφέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης.
Μορφή: Κεφάλαιο βιβλίου
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1988
Ταξινομικός αριθμός: ΚΕΤ 341.2422 EIK
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 460 σ. : πιν.; 23 εκ.
ISBN: 9282577813