Εφαρμογή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΟΚ από τα βασικά δικαστήρια: η σύνταξη των εκθέσεων για όλα τα κράτη μέλη έγινε /

Κύριος συγγραφέας: Braakman, August J.
Corporate συγγραφέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, 1998
Ταξινομικός αριθμός: ΚΕΤ 341.242'2 BRA
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 510 σ.: εικ.; 30 εκ.
ISBN: 9282809005