Εφαρμογές των συνήθων διαφορικών εξισώσεων, Τόμος 1ος/

Κύριος συγγραφέας: Σιαφαρίκας, Παναγιώτης Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα; [χ.ό.], 2000
Ταξινομικός αριθμός: 515.35 ΣΙΑ
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: xi, 464 σ. ; 24 εκ.
Βιβλιογραφία: Περιέχει βιβλιογραφία