Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Κύριος συγγραφέας: Michael I. Pazarzis
Μορφή: Book chapter
Γλώσσα: gr
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://cris.lib.unipi.gr/jspui/handle/unipi/1511
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
ISBN: 9608607167