Εξώφυλλο

Η δυναμική σχέση μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και της εμπορευσιμότητας τους στην εγχώρια αγορά

Κύριος συγγραφέας: Μαντάς, Ευάγγελος
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1102
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη