Εξώφυλλο

Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering.

Κύριος συγγραφέας: Νταντάμης, Χρήστος
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/128
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη