Εξώφυλλο

Διαχείριση ποιότητας (ISO 9001:2008) στη νοσοκομειακή φροντίδα υγείας : η οδηγία εφαρμογής CEN/TS 15224:2005

Κύριος συγγραφέας: Δατσέρης, Νικόλαος Δ.
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3509
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη