Εξώφυλλο

Τουρισμός - κλιματικές αλλαγές - περιβάλλον : ποσοτική ανάλυση με χρήση στατιστικού μοντέλου

Κύριος συγγραφέας: Δούκα, Δέσποινα
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3521
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη