Εξώφυλλο

Πιστωτικός κίνδυνος & χρηματοδότηση : η περίπτωση των εταιριών του κλάδου υγείας

Κύριος συγγραφέας: Βλαβιανού, Μαρία
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3523
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη