Εξώφυλλο

Essayς on the efficiency of volatility derivatives markets

Κύριος συγγραφέας: Κωνσταντινίδη, Ειρήνη
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4285
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη