Εξώφυλλο

Δημόσιες ηλεκτρονικές προμήθειες - αλγοριθμική αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών

Κύριος συγγραφέας: Πάντα, Μαρία
Μορφή: Doctoral Thesis
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4517
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη