Εξώφυλλο

Διερεύνηση αντισταθμιστικής αποτελεσματικότητας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ναύλων σε μεμονωμένα δρομολόγια στην αγορά δεξαμενοπλοίων

Κύριος συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Doctoral Thesis
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4588
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη