Εξώφυλλο

Αιτίες και τρόποι καταπολέμησης της διαφθοράς στην ελληνική οικονομία

Κύριος συγγραφέας: Καρπούζης, Ευστάθιος
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4706
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη