Εξώφυλλο

Asymptotic expansions of econometric estimators in time series models

Κύριος συγγραφέας: Κυριακοπούλου, Δήμητρα
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4774
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη