Εξώφυλλο

Παραδοσιακά και σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης για το λογισμό του κόστους και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας

Κύριος συγγραφέας: Τσιτσάκης, Χρήστος Αθ.
Μορφή: Doctoral Thesis
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4838
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη