Εξώφυλλο

Is there a bank credit channel in the transmission of monetary policy to the real economy?

Κύριος συγγραφέας: Εξαρχάκου, Αικατερίνη
Μορφή: Master Thesis
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4901
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη