Εξώφυλλο

Οι νομολογιακές εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου

Κύριος συγγραφέας: Κατακαλίδου, Στέλλα
Μορφή: Bachelor Dissertation
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5536
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη