Εξώφυλλο

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Global Monitoring for Environment and Security (GMES) : From Concept to Reality= Ανακοίνωση της Επιτροπής προςτο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES/ΠΠΠΑ):από τη σύλληψη ως την υλοποίηση

Κύριος συγγραφέας: Commission of the European Communities
Μορφή: Legal Document
Γλώσσα: gr
Στοιχεία έκδοσης: Commission of the European Communities 2005
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/1078
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 13 p./ 15 σ.