Εξώφυλλο

Trafficking in Women and Children: Greece, a country of destination and transit

Κύριος συγγραφέας: Emke - Poulopoulos, Ira
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/1109
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη