Εξώφυλλο

Migration into Southern Europe: Non-legality and labour markets in the region

Κύριος συγγραφέας: Baldwin-Edwards, Martin
Μορφή: Legal Document
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: Mediterranean Migration Observatory 2005
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/1113
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη