Εξώφυλλο

"Migration Policies for a Romania within the European Union: Navigating between Scylla and Charybdis"

Κύριος συγγραφέας: Baldwin-Edwards, Martin
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: Mediterranean Migration Observatory 2005
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/1114
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη