Εξώφυλλο

Ισότητα των φύλων και περιφερειακή ανάπτυξη

Κύριος συγγραφέας: Daman, Thierry
Μορφή: Magazine
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιφερειακή πολική 2007
Σειρά: Panorama. Inforegio; 22
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/546
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 22 σ.
ISSN: 1725-8138