Εξώφυλλο

Cohesion policy 2007-13 : commentaries and official texts: European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund, European Grouping of Territorial Cooperation, Instrument for Pre-Accession Assistance

Κύριος συγγραφέας: European Commission. Directorate-General for Regional Policy
Μορφή: Magazine
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/547
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 164 p.
ISBN: 92-79-03805-2