Εξώφυλλο

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών: 4-5 Νοεμβρίου 2004: συμπεράσματα της προεδρίας

Κύριος συγγραφέας: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μορφή: Bulletin
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/569
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 48 σ.