Εξώφυλλο

Έρευνα και Τεχνολογία: ειδική έκδοση για την ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014

Κύριος συγγραφέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Μορφή: Bulletin
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 2004
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/572
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 76 σ.