Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 3- Σεπτέμβριος 2010)

Κύριος συγγραφέας: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γεν. Δ/ΝΣΗ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Δ/ΝΣΗ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών. Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
Μορφή: Bulletin
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γεν. Δ/ΝΣΗ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Δ/ΝΣΗ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών. Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς 2010
Σειρά: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/577
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 23 σ.