Εξώφυλλο

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 7- Ιανουάριος 2011)

Κύριος συγγραφέας: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Μορφή: Bulletin
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2011
Σειρά: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/580
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 29 σ.