Εξώφυλλο

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 14/15- Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011)

Κύριος συγγραφέας: Υπουργείο Εσωτερικών. Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών
Μορφή: Bulletin
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών. Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών 2011
Σειρά: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/588
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 45 σ.