Εξώφυλλο

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κύριος συγγραφέας: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μορφή: Convention
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/736
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 479 σ.