Εξώφυλλο

Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (2007/C 306/01)

Κύριος συγγραφέας: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μορφή: Convention
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/740
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 271 σ.