Εξώφυλλο

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community

"CONFERENCE OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES"

Κύριος συγγραφέας: Council of the European Union
Μορφή: Convention
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: Council of the European Union 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/743
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Περίληψη: "CONFERENCE OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES"
Φυσική περιγραφή: 287 p.