Εξώφυλλο

Ο οδηγός σας για τη συνθήκη της Λισαβόνας

Κύριος συγγραφέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Μορφή: Convention
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2009
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/745
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 20 σ.
ISBN: ISBN 978-92-79-12934-6