Εξώφυλλο

Empowering Civil Society in the Black Sea region: a tool for innovative social change

Κύριος συγγραφέας: Κοροβέση, Αθηνά
Μορφή: Convention
Γλώσσα: English
Στοιχεία έκδοσης: International Centre for Black Sea Studies (ICBSS) 2013
Σειρά: ICBSS Xenophon Papers; 13
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/749
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Φυσική περιγραφή: 90 p.
ISSN: 1790-8396